Doba plastová: Otevřený dopis restaurační síti UGO (revidováno)

„Léto co tě zasáhne, přijďte k nám ochutnat svěží saláty.” To je heslo uvedené na webové stránce restaurační sítě UGO. Co nás však v UGO pravidelně zasahuje, nejsou ani tak saláty jako spíše obrovské množství plastů, které firma produkuje. A tak jsme do restaurační sítě UGO napsali otevřený dopis. Odpověď nás nepřekvapila.

Prostor pro Váš odkaz
Komerční banner 770x100px (pro více informací, jak na DuchDoby.CZ inzerovat, klikněte SEM)

Otevřený dopis restaurační síti UGO

Vážení a milí Ugáci,

je sice fajn, že v rámci zero waste je možné si k Vám donést vlastní nádoby, nicméně stále značně masivně produkujete plastový odpad a zaměstnáváte lidi, studenty, jací nejsou schopni ani ochotni byť jakékoli reakce, pokud se jich na cokoli zeptáme, anebo je požádáme o předání Vám jasného a jednoduchého vzkazu. Totiž při dotazu, zda by nebylo možné na místo plastových kalíšků na smoothies apod. používat kalíšky papírové, jaké mají např. i v tom Starbucksu, na nás bez odpovědi tito koukají jako puci, což, jistě uznáte, nepůsobí příliš reprezentativně…

Dovoluji si tedy tímto otevřeným dopisem obrátit jménem naší vzdělávací a charitativní organizace ETIQ.CZ, z.s. přímo na Vás s otázkou, zda by skutečně jste nechtěli projevit trochu solidarity s životním prostředím a Vámi produkované masivní množství plastů omezit, anebo nejlépe zcela ukončit. Vždyť papírové kalíšky poslouží naprosto stejně a jistě budou i cenově obdobně pro Vás dostupné. Věděli jste například, že celých cca 8 % plastů končí v mořích a že s každým prodaným nápojem v plastu v konečném důsledku obohacujete lidský organismus též o notnou dávku mikroplastů, jež se v našich tělech hromadí? A i kdyby snad byly papírové kalíšky o korunu či dvě za kus nákladnější, jistě Vás to při cenách přes stovku za nápoj nikterak nepoškodí, no ne? Nebo jaký máte konstruktivní důvod pro tak masivní produkci plastů Vaší společností, když pomineme cenu a tedy případný hon za maximalizací zisku?

Pojďme pootevřít mysl a společně s tím něco udělat, co říkáte?

S přáním zdraví
Martin Mojmír

 

Odpověď z restaurační sítě UGO

Dobrý den Mojmíre,

děkujeme vám za dotaz a výzvu k pootevření mysli a níže si dovolíme více rozepsat jak se uvedenou problematikou aktuálně zabýváme.

1) Co se týče plastových obalů a jejich typu a názoru zda používat PET, či kompostovatelné – nebo-li, biodegradabilníplasty – tak tuto možnost jsme odpovědně zjišťovali a odborníkem nám bylo doporučeno, že aktuálně je pro životní prostředí nejefektivnější standardní dodržování třídění „běžných“ PET plastů. Důvod je jednoduchý – biodegradabilníplasty se MUSÍ třídit samostatně, tedy odděleně od běžný plastů (což nyní prostory kde se nacházíme neumožňují). Jakmile tento biodegradabilní plast smícháme s plastem běžným učiníme celý obsah kontejneru nerecyklovatelným. Rozhodně nás tato oblast velmi zajímá a věříme, že v blízké budoucnosti se opět posuneme i v ekologickém zpracování odpadů.

2) Samozřejmě s vámi souhlasíme v nutnosti snižovat odpadovou a plastovou stopu a také se nyní intenzivně zabýváme novými materiály a věřte, že názorů odborníků je tolik jako odborníků, které oslovujeme. Stejně je to i obaly, které používají konkurenční kavárenské sítě. Zabýváme se i variantami jak umožnit zákazníkům nosit si vlastní lahve, tak abychom byli schváleni hygienou. Neboť naše prostory podléhají zákonem stanoveným hygienickým standardům a jsme odpovědni za produkt, který vydáváme. Tzn. že pokud by ve vlastní přinesené nádobě byla jakákoli nečistota odpovědni jsme za škodu my jako provozovatel. Aktuálně řešíme možnost úpravy našich prodejen s pracovníky hygieny, která by variantu použití vlastní láhve umožnila. V této souvislosti jednáme také s Ministerstvem Životního prostředí.

3) V prostorách kde je posezení součástí našich nájemních prostor je naši prioritou vydávat jídlo na keramických talířích, které následně sbíráme a umýváme a nápoje servírovat do sklenic. Pokud jsme součástí tzv. food courtů tam jsme nuceni držet se pravidel obchodních center a servírovat na nádobí, většinou plastovém, uvedeném v nájemních podmínkách.

4) UGO aktuálně přijalo výzvu Ministerstva životního prostředí a podepsalo dohodu zavazující společnost k omezení jednorázového (především plastového) nádobí ve svých Freshbarech a Salateriích. Postupně budeme nabízet zákazníkům alternativy k jednorázovým obalům, a kde to nebude možné, tak bude vybírat takové, které jsou snadno recyklovatelné a rozložitelné. Ke konci roku 2020 bychom chtěli objem jednorázových plastů snížit o 15 tun.

V dohodě s Ministerstvem životního prostředí se z konkrétních opatření UGO zavázalo:

– využívat sklenice místo kelímků v Salateriích, které to umožňují (tedy ty, které nejsou ve Food Courtech se společným sběrem odpadu),

– omezit využívání plastových talířů v Salateriích, které dosud nevyužívají běžné nádobí,

– nabídnout zákazníkům na odnos speciální nádoby (omyvatelné krabice na saláty, odnosové kelímky/sklenice pro opakované použití apod.),

– zrevidovat využití dalších využívaných nádob a nosičů a omezit je, případně je nahradit těmi nejméně zatěžujícími pro životní prostředí

Výsledkem by mělo být to, že UGO ušetří do roku 2020 minimálně 15 tun plastového odpadu, který díky novým opatřením a součinnosti zákazníků vůbec nevznikne. Nechceme nahrazovat jedny jednorázové obaly jinými, chceme se jich především zbavovat, kde to jde, odlehčit přírodě.
S přátelským pozdravem

Lukáš Hrtoň

Communication Specialist

UGO trade, s.r.o.

Nad Porubkou 2278/31A
708 00 Ostrava-Poruba, Česká republika

Headquarters:

Za Drahou 1

794 01 Krnov, Česká republika
mobile: +420 773 550 039

 

Specialista pro komunikaci

Asi první, co čtenáře odpovědi jistě praští přes oči, je způsob vyjadřování a pravopis někoho, kdo se podepisuje jako „Communication Specialist”, tedy specialista na komunikaci. Když už se označím za specialistu na komunikaci, tak přeci musím umět komunikovat, resp. alespoň trochu správně česky psát, nebo ne? Inu k věci.
 

Analýza jednotlivých bodů

1) Zatímco my se tážeme na zájem používat obaly papírové, UGO údajně řeší se svými odborníky na plasty, zda má používat ten nebo ten druh plastu. Odpovědí komunikačního specialisty Lukáše Hrtoně je, že aktuálně je, podle názorů jejich odborníků, pro životní prostředí nejefektivnější standardní dodržování třídění běžných PET plastů, přičemž pokračuje zdůvodněním, že jakési biodegradabilníplasty se musí třídit samostatně atd., což je, jelikož jsme se na nějaké třídění plastů vůbec neptali, zcela irelevantní odpověď. Máme-li se bavit ve faktické rovině, tak pro životní prostředí je mnohem efektivnější plastovou nádobu vůbec nevyrobit než se zabývat jejím tříděním, které, jak jsme uvedli v dopisu, stejně nefunguje, neboť, mimo jiné i podle našeho zjištění, odpadková politika příliš nezajímá ani samotné ministerstvo životního prostředí [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9].

2) Hned ve druhém bodě se můžeme setkat s paradoxní situací, jíž je rozpor s bodem prvním. Totiž údajně podle UGO odborníků je pro životní prostřední nejefektivnější standardní dodržování třídění běžných PET plastů, nicméně UGO neodborníci, nebo nevíme kdo, s názory UGO odborníků vlastně nesouhlasí? Souhlasí spíše s námi, přičemž ugáci se prý intenzivně zabývají novými materiály a sami nemají jasno v tom, kdo podle nich je a kdo není odborník, viz „názorů odborníků je tolik jako odborníků, které oslovujeme”? Nakonec jsme se dozvěděli, že UGO vlastně jako tzv. zero waste nefungují, tzn. že nám do námi donesených obalů vydat produkt nemohou, neboť by podle komunikačního specialisty Lukáše Hrtoně byli v rozporu se „zákonem stanoveným hygienickým standardům”. Že se jedná o lež, potvrzuje hlavní hygienička České republiky Eva Gottvaldová.

3) Co se týče tohoto bodu, tak první část odpovědi je zcela irelevantní, neboť na keramické nádoby se nikdo neptal. Nicméně když jsme u toho, pro taknazvaného „komunikačního specialistu” je možná prioritou podávat jídlo v keramických nádobách, ovšem pro zaměstnance UGO sítě již nikoli. Daný fakt potvrzuje praxe, při které se setkáváme buď s nedostatkem keramických nádob, takže nám zaměstnanci z tohoto důvodu podávají jídlo rovnou v papíru nebo plastu, anebo rovnou s podáváním jídla v papíru či plastu, a to i přes to, že keramických nádob je dostatek (vidíme je čisté za pultem v notném množství), přičemž my máme zájem najíst se na místě. (Mimochodem bavit se o podávání nápojů do keramických talířů místo do plastů se asi bavit nebudete, ačkoli je to předmětem tématu, že ne?) Mimochodem nikdy se mi nestalo, že by mi zaměstnanec, když si řeknu například o pudink, tento v případě mého zájmu konzumace na místě připravil čerstvý a následně jej podal v keramickém nádobí. A co se týče údajných pravidel obchodních center a tedy nutnosti podřizování se ve věci nádobí jejich obchodním podmínkám, k této odpovědi přehazující odpovědnost na jiné (na obchodní centra) se vyjádříme ještě níže.

4) Obsah bodu 4 je už irelevantní zcela sám o sobě. Osobně se na základě jeho znění domnívám, že prostě UGO se problematikou životního prostředí zabývat pokud možno vůbec nechce. Na nějaké komunikace s nějakým ministerstvem byť pro cokoli se též nikdo neptal, stejně tak jako se nikdo neptal na co, co kdo s kým a za jakých okolností podepsal. A co mě už vůbec nezajímá, jsou nějaké sliby a sdělování, co kdo jako možná chce, anebo nechce. Jelikož pokud bych něco chtěl učinit a navíc v době, kdy je daná změna prakticky okamžitě učinitelná, učinil bych tak neprodleně a ne až na základě nějakého míření kamsi či snad povinnosti vyplývající z nařízení vyhláškou, zákonem nebo jiného chystajícího se či už aplikovaného nařízení. Buď něco chci udělat a udělám to, nebo nechci.
 

Reakce redakce na závěrečné body

V dohodě s Ministerstvem životního prostředí se z konkrétních opatření UGO prý zavázalo:

– využívat sklenice místo kelímků v Salateriích, které to umožňují (tedy ty, které nejsou ve Food Courtech se společným sběrem odpadu)

Takže ještě jednou. Nezajímají mne sliby, zajímá mne praxe. Argumentace něčím, k čemu se někdo prý zavázal, značí, že tak ještě nečiní. Neměl by se odborník na komunikaci, pokud mi to tedy dává správně logiku, spíše vyvarovat protistraně předkládat argumenty proti sobě sama? Každopádně vrátíme-li se k věci, tak využívání kelímků přeci není až takový problém. Problém je využívání kelímků plastových, pokud jsou tyto využívány. Zavedení využívání papírových kelímků je možné při nejhorším z měsíce na měsíc. Buď něco chci udělat a udělám to, nebo nechci.

– omezit využívání plastových talířů v Salateriích, které dosud nevyužívají běžné nádobí

Já tedy nevím, ale co takhle, co by celá redakce, navštěvujeme jídelní části různých obchodních center (v Praze, Jihlavě, Brně, Liberci, …), tak zatímco jedni podávají jídlo na talířích plastových, jiní jej podávají na talířích papírových. Mnohá obchodní centra mají ve svých jídelních částech, mimo jiné, gastronomické firmy tzv. veganského zaměření, jako jsou například Loving Hut, Vegan Life a další a tyto rozhodně nepoužívají plastové talíře. Nasnadě je se tedy nyní ptát, jak je možné, že takové firmy, tedy podle komunikačního specialisty Lukáše Hrtoně, mohou docela dobře v takových obchodních centrech fungovat, ačkoli jsou v rozporu s jejich obchodními podmínkami?

– nabídnout zákazníkům na odnos speciální nádoby (omyvatelné krabice na saláty, odnosové kelímky/sklenice pro opakované použití apod.)

Opět – UGO se prý k něčemu zavazuje. Proč tak ale místo zavazování se neučiní?

– zrevidovat využití dalších využívaných nádob a nosičů a omezit je, případně je nahradit těmi nejméně zatěžujícími pro životní prostředí

Opět – k čemu takové texty, když tak UGO dosud neučinilo a nečiní?

Shrneme-li, tak UGO prostřednictvím svého komunikačního specialisty Lukáše Hrtoně slibuje, že do roku 2020 ušetří nejméně 15 tun plastového odpadu. Píše závěrem, že nechce nahrazovat jedny jednorázové obaly jinými, ale že se jich chce především zbavovat, kde to jde, resp. odlehčit přírodě. Proč ale jsou jeho předchozí texty, a zejména současná praxe, podle našeho názoru spíše v rozporu s tímto tvrzením, se jej ptát již nebudeme. Na to, abychom to možná lépe pochopili, respektive na komunikaci na úrovni, kdy se z vás jeden podle mého názoru nebude snažit dělat hlupáka, je podle mě zapotřebí komunikačního specialisty a nikoli „komunikačního specialisty”.
 

Tak jak to tedy je a bude s těmi plasty?

Pokud jsme to dobře pochopili, tak v případě restaurační sítě UGO pravděpodobně minimálně prozatím nijak. Opětovně si můžeme potvrdit evidentní fakt, že chceme-li s ukončením, anebo alespoň omezením devastace životního prostředí a přírody něco reálně udělat, musíme začít u sebe a firmy, které nerespektují, respektovat nechtějí, anebo závažnost problematiky nechápou, jednoduše bojkotovat – tzn. nenakupovat u nich a to minimálně do té doby, dokud své chování vůči životnímu prostředí, přírodě a zejména sobě samým nepřehodnotí.
 

Použité zdroje

Text: Odeslaný mail, přijatá odpověď

 

Revize článku

30.07.2018, 20:54: Korekce bodu 2 analýzy jednotlivých bodů (prokázáni lži mluvčího sítě UGO Lukáše Hrtoně)

Martin Mojmír

po absolvování základní školy, středního odborného učiliště hotelového provozu a gymnázia se zaměřením na IT a jazyky studoval dále psychologii a speciální pedagogiku. Věnuje se ICT, datové analýze, datové žurnalistice, futurologii, sociologii a ekologii. Prosazuje a popularizuje koncept zdrojové ekonomiky co by udržitelného socioekonomického modelu. Kromě duchdoby.cz provozuje např. dále také projekty jinemedium.cz, mojeretence.cz nebo fórum ETIQ.CZ, z.s. Vlivem nešťastných okolností je Martin od r. 2023 invalidním.

Odebírat
Možnosti upozorňování:
guest
2 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Qestament
Qestament
6 roky před

Proč se ti debilové zabývají novými materiály když mají na stole ten obyčejnej posr4nej papírovej kelímek? Ať se jdou na něj kouknout do Starbaksu… O žádných materiálech to není oni prostě na to s3rou.