Imunní počítače, programy a programátoři

Imunní počítače (IHW), imunní programy, včetně imunního operačního systému (ISW), a imunní programátoři (IP) jsou vhodné zejména pro státní správu, volební, odvolávací, petiční, referendové a podobné systémy.

Prostor pro Váš odkaz
Komerční banner 770x100px (pro více informací, jak na DuchDoby.CZ inzerovat, klikněte SEM)

Samozřejmě i pro strategické instituce veřejných služeb, a to např. armádu, policii, BIS, centrální banku, ale například i pro komerční banky, elektrárny, ropovody a jiné (strategické) entity, (veřejné) instituce, podniky; zkrátka všude tam, kde cizí zásah do IT systému může vyvolat katastrofu.
 

Pro plnou imunitu těchto IT systémů jsou nezbytné

A) Technické podmínky

 • Nejméně tři, až řekněme 7, vždy však lichý počet fyzicky zcela oddělených, chráněných a střežených imunních počítačů na více uzavřených místech, připojených na web, navzájem propojených a s jednotným operačním systémem vzájemné supervize, tzv. Harvardského typu, každý s přísně (fyzicky) oddělenou pamětí programu a pamětí dat včetně sběrnic.
 • Imunní program (například volební, odvolávací, petiční, referendový), který běží na všech takových imunních počítačích současně, zcela stejný a ve vzájemné supervizi musí být nepřetržitě zveřejňovaný samotnými těmito imunními počítači na internetové síti (řekněme jistý druh Open-Source Software).

B) Organizační podmínky

K paměti imunních počítačů, v přísně střežených místnostech, má přístup jen velmi úzká, velmi prověřená a velmi hlídaná skupina dobře placených imunních programátorů, kteří jako jediní smí software měnit, upgradovat, ale jen vždy všichni najednou a spolu. Všichni nesou plnou trestně-právní odpovědnost za inertnost (nezávislost), čistotu, spolehlivost a správnou funkčnost imunního programu včetně imunního operačního systému. Jakékoliv rozhodnutí této skupiny imunních programátorů musí všichni podepsat a nést za ně plnou odpovědnost tak, jako by to bylo rozhodnutí vždy jen jich samých. Z toho vyplývá, že každý takový jednotlivý imunní programátorprávo veta k jakékoliv změně imunního programu. Jsou nezávislí na komkoliv, realizují pouze zákon o imunních systémech a jejich jedinou ctižádostí a povinností z ústavy a ze zákona je udržovat takový systém v chodu tak, aby nikoho nezvýhodňoval, ani nikoho nediskriminoval a fungoval tak, jak se od něho širokou veřejností, nebo majiteli, očekává. Kontrolu těchto imunních programátorů pravidelně, povinně a osobně vykonávají ve veřejné sféře nejvyšší důležitosti např. prezident a předseda výkonné rady státu, a to vždy spolu a prokazatelně. Imunní programátoři ve veřejné sféře jsou velmi dobře placeni z veřejných peněz, na požádání mohou mít svoji ochranku, musí mít status veřejných činitelů. Musí to být vždy lichý počet lidí, aby při vzájemném hlasování o změnách imunního programu (nebo imunního operačního systému) nemohla vzniknout patová situace. Přesto však platí plně právo veta každého. Optimální počet imunních programátorů s výhradním přístupem k imunním počítačům je řekněme 5-7. Spolupracujících programátorů bez přístupu k imunním počítačům a bez práva veta může být více (např. do 17 lidí), vybírají si je imunní programátoři a podléhají stejné kontrole jako imunní programátoři.
 

Z historie počítačů

Turingův stroj

Jakýmsi předchůdcem dnešních počítačů byl Turingův stroj. Teoretický model takového počítače byl popsán matematikem Alanem Mathisonem Turingem v roce 1937. Viz např. ZDE.

Harvardský počítač

Dokonalejší je Harvardský počítač, viz např. ZDE. Má fyzicky oddělenou paměť dat a paměť programu včetně sběrnic. Vesměs má i redukovanou instrukční sadu (RISC) mj. i z důvodů absolutní jasnosti konání každé instrukce a plné její srozumitelnosti (i) pro programátory v takové instrukční sadě programující. Tato architektura byla navržena Howardem Aikenem v třicátých letech minulého století na Harvardské univerzitě ve Spojených státech při vývoji reléového počítače HARVARD MARK 1 (1944).

Výhody Harvardské koncepce

 • Je-li již levná a dostupná, dostatečně velká paměť pro programy a dostatečně velká paměť pro data, ztrácí Von Neumanovská koncepce počítače se společnou pamětí dat i programů výhodu volné alokace paměti pro data versus program(y) (výhoda nenarušitelnosti paměti programu po jakékoliv síti se pak jeví jako zcela neocenitelná, spolehlivá překážka proti hackerům a i jejich podlým kódům, např. virům).
 • Neumožňuje žádný dálkový zásah do operačního systému, do uložených programů, do běžícího programu ani jeho/jejich substitucí, pokud to sám operační systém nebo běžící program imunního počítače neudělá.
 • Neumožňuje dálkové špehování všeho, co se v daném počítači děje a cokoliv tam i měnit!
 • Je-li již levná a dostupná, dostatečně velká paměť pro programy a dostatečně velká paměť pro data, je tato architektura ekonomicky přijatelná, protože jeden počítač zvládá velké (dlouhé) programy i velké objemy uchovávaných dat, aniž by náklady na paměť byly enormní. (Představme si nejnákladnější počítač typu Harvard s dvojnásobnou pamětí počítače typu Von Neuman. Dát pouze dvakrát více za součástky typu „paměť“ není v dnešní době vůbec ekonomicky zdrcující.)

Nevýhody Harvardské koncepce

 • Nedovoluje dálkové upgrady software, pokud sám program si nepřenese data z paměti dat do paměti programu, což je samozřejmě nežádoucí.
 • Nejspíše nejsou pro takové počítače běžně dostupné velmi mocné vývojové prostředky tvorby programů.
 • Komunikace po síti může mít jistá omezení.
 • Nebrání falešným datům ze sítě, ale při vhodném šifrování může narušitelnost dat významně ztížit.

Von Neumannovský počítač

Von Neumannovo schéma, viz. např. ZDE, bylo navrženo roku 1945 americkým matematikem (narozeným v Maďarsku) Johnem von Neumannem jako model samočinného počítače. Tento model s jistými výjimkami zůstal zachován dodnes.

Výhody Von Neumannovské koncepce

 • Dovoluje pružně alokovat ve společné paměti prostor pro program a prostor pro data. Pro každý program jinak, dokonce i za běhu jednoho programu v rámci celé společné paměti. To Harvardská architektura neumožňuje. Umožnuje vše jen v rámci jedné z obou pamětí. (Harvardský procesor si neumí „sáhnout“ pro (další) instrukci do paměti dat a přenésti ji do dekodéru instrukcí v procesoru.)
 • Je ekonomicky výhodná, protože jeden počítač zvládá velké (dlouhé) programy s potřebou uchovat méně dat a naopak malé (krátké) programy s potřebou uchovat velké množství dat. To Harvardská architektura neumožňuje, pokud nemá obě oddělené paměti dostatečně velké. Jestliže by šlo o Harvardský počítač pro stále jednu úlohu (např. volební program), tak velikosti obou pamětí lze snadno optimalizovat, což není problém.
 • Von Neumanova architektura dovoluje dálkové upgrady software.

Nevýhody Von Neumannovské koncepce

 • Umožňuje dálkový zásah do programu (čili i hackerství, viry, atd.).
 • Umožňuje dálkové špehování všeho, co se v daném počítači děje a cokoliv tam i měnit!

 

Závěrem

V době, kdy jeden GB paměti je levnější než jeden kB paměti v dobách začátků počítačů, se lze vrátit k Harvardské architektuře počítačů a cizí zásahy do operačního systému i do (běhu) programu imunních počítačů ve vzájemné supervizi by byly zcela nemyslitelné zejména právě z důvodu fyzické oddělenosti paměti datpaměti programu.
 

Autor článku

Jan Piroutek

Korektura článku

Martin Böhm, Martina Böhmová

Sledujte nás

Externí autor

Shledáváte naši práci, alespoň do určité míry, za společensky prospěšnou až potřebnou? Pokud je Vaše odpověď kladná, zvažte, prosíme, svoji podporu, bez které se vzhledem k faktu, že nejsme nikým jiným než Vámi, našimi čtenáři a podporovateli, placeni a ani nemáme nárok na pobírání žádných dotací, neobejdeme. Jen pro udržení našich webových stránek online na internetu je potřeba měsíčně vybrat alespoň 1.800 CZK nehledě na finance potřebné pro naši další související a výhradně dobrovolnou aktivistickou činnost...

Na září 2019 jsme vybrali 1.300 CZK. Kolik a na jakou naši konkrétní činnost je potřeba měsíčně vybrat, se dočtete v pravém sloupci webu. Vězte, že bez Vaší pomoci to dlouhodobě nedáme. Více informací, proč potřebujeme Vaši pomoc, se dočtete ZDE. Pro informace, na co a jak přispíváte a kolik je pro tu kterou konkrétní práci potřeba, přejděte SEM. Starší agendy naší práce najdete ZDE, nový úkolník Redmine ZDE.

Použít můžete transparentní bankovní účet: 55555521 / 2010, popřípadě účet běžný: 55555513 / 2010.
Pro platby ze zahraničí použijte IBAN: CZ09 2010 0000 0000 5555 5513, BIC: FIOBCZPP.
Za jakoukoli finanční, ale i případnou aktivní dobrovolnickou činnost, předem srdečně děkujeme.
Externí autor
Sledujte nás

3
Máte-li k tématu konstruktivní dotaz či poznámku, můžete článek prostřednictvím formuláře níže okomentovat. Podotýkáme, že komentáře jsou nejprve předkládány redakci ke schválení, aby tato posoudila jejich relevanci a morální a etickou nezávadnost. Pro možnost publikace okamžité použijte interForum.cz nebo požádejte redakci o autorizaci.

avatar
7500
1 Comment threads
2 Thread replies
1 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
3 Comment authors
Jan PiroutekMartin BöhmJindra Tichý Recent comment authors
  Odebírat  
Možnosti upozorňování:
Jindra Tichý
Anonym
Jindra Tichý

které protokoly by se používaly po síti?

Martin Mojmír
Admin

Ahoj Jindro. Dotaz jsem předal autorovi, pokud bude mít zájem, vyjádří se v odpovědi zde.

Jan Piroutek
Anonym

Zdravím Jindru Tichého !

Budování zcela komplexního Imunního systému se neobejde bez postupného zlepšování všeho: hw, sw, logistiky, personalizace, komunikačních kanálů, šifrování, zabezpečení, supervize, PINy, otisky prstů, obraz sítnice, … atd. Harvardský počítač je ale základ všeho a zcela klíčová věc.
Prostou simulaci EVOS (viz. http://www.kouleso.cz a také dříve: http://www.ivpr.cz) lze realizovat prakticky na stávajících systémech, (asi zatím nejlépe GNU/LInux, CORE verze) v podstatě minimálmně zabezpečených …. neb o nic moc nejde, jen o získání praxe, zkušenosti, představy. Protože by šlo o pouhý „trenažer“. Nejspíše asi protokoly VPN by zkraje mohly postačovat.

Ostrá verze např. EVOS, nebo idatabáze zákonů, expertní systémy práva ,… atd… vyžadují v reálném čase neustále se měnící vlastní strategie, triky, samokontroly, kontrolní výpočty, porovnávání, šifrování, zabezpečení, biometrie, speciální kódy, nový, vlastní hw, sw, vývojové prostředí a komunikační kanály. Postupně nic nesmí být pod cizím vlivem. To je druhý, nicméně potřebný extrém. Nikolv nesplnitelný, nebo nereálný.

To vše je ale na vysoce odbornou debatu, nicméně ne nesrozumitelnou !

V úctě,
J.P.