Oživení, revize, aktualizace článků

Oproti konvenčním magazínům a blogům mohou některé naše články procházet průběžně změnami v podobě jejich oživování, revidování a/nebo aktualizací. Takový článek je povětšinou za svým nadpisem (v závorce) opatřen adekvátním popiskem, přičemž v obsahu zároveň, a rovněž povětšinou, bývá v modrém podbarvení stručně uvedeno doůvodnění oné editace. Proč tak konáme, a jak to funguje, popisujeme v rozpisu s konkrétními příklady níže.
 

Oživení článku aneb „(oživeno)”

Oživení článku proběhne tehdy, je-li tohoto obsah doplněn o (zjištěné) nové skutečnosti či komentáře, vlivem čehož (tudíž) je natolik (opět) aktuální, kdy považujeme za vhodné na něj (znovu) upozornit. Takovému článku aktualizujeme datum vydání oproti datu vydání prvotnímu, vlivem čehož dojde k jeho posunutí; avšak URL adresa článku se nemění.

Příklady oživených článků

# Setkání na podporu Zemana, Trumpa a Putina (oživeno)
# 1. shromáždění občanského odporu hnutí Referendum ČSR (oživeno)
# Demonstrace na obranu vlasti, míru, pravdy a spravedlnosti (oživeno)

 

Revize článku aneb „(revidováno)”

Revidovaný článek je článek opětovně přečtený a drobně zejména kosmeticky poupravený redakcí (například na popud čtenáře, jenž v jeho původním znění nalezl a následně také nahlásil možné nedostatky, anebo vlivem zájmu autora článku o související změnu). Revize není oživení (datum článku setrvává nezměněn) a není aktualizace (obsah článku nevykazuje aktualizace natolik zásadní, aby bylo vhodné označit jej jako aktualizovaný a tedy nutno znovu číst).

Příklady revidovaných článků

# Doba plastová: Otevřený dopis restaurační síti UGO (revidováno)
# O čem nám, mimo jiné, lhali na základních školách a jak se „narovnat” (revidováno 23.06.2018)
# Že by konečně telekomunikační revoluce? Sdílení sítě, nové podmínky a ceny, to je ČS Mobil

 

Aktualizace článku aneb „(aktualizováno)”

Pokud se v nadpisu článku vyskytuje popis „(aktualizováno)”, obsahuje článek zejména nově zjištěná informace, přičemž vzhledem k jeho neaktuálnosti jako celku nepovažujeme za nutné jej zároveň oživit.

Příklady aktualizovaných článků

# Pozvánka na Demonstraci proti „vlastizrádné činnosti České televize – 8.6.2016“ (aktualizováno)
# Okradla Moneta Money bank občany České republiky o 54,9 miliardy Kč? To se dozvíme na dnešní demonstraci (aktualizováno)
# Pokračování kauzy přepravní firmy Geis. Tentokrát už pouze nedoručují a nelžou, ale nově též fňukají (aktualizováno)

 

Články ostatní, například „zmizelé” (chyba 404)

Stránka nenalezena
Občas se může stát, že se některý z dříve zveřejněných článků na našem webu již nenachází (chyba 404). To může být dáno vícero důvody. Mezi tyto patří například neaktuálnost a tudíž později redakcí vyhodnocená nezajímavost takového článku natolik, abychom jej nadále chtěli zobrazovat; chyba na našem webu, za kterou budeme rádi, pokud nám ji prostřednictvím kontaktního formuláře nahlásíte (s uvedením chybné URL); anebo jednoduše tím, že jsme byli takříkajíc „zkorumpováni“ za jeho odstranění. Ano, stejně tak jako se dají na našem webu články „zakoupit“ (za úplatu zveřejnit), mohou se stejnou formou (ačkoli v tomto případě poněkud nákladněji) vymazat. O tomto si ale povíme už ZDE.