Policie společně s armádou zpacifikovala mladíka bez občanky a lidé konspirují (aktualizováno)

Internetem letí zpráva o incidentu české policie a armády s mladíkem, který se údajně jen odmítl legitimovat. Za standardní situace bychom to přehlédli jako každou jinou běžnou malichernost, nicméně stébla se chytlo poměrně dost lidí, kteří záležitost hned přetváří v konspirační spiknutí. Jak to vidíme my?

Logo do článku

 

Zdroje článků

NOVINKY.CZ: Mladík s dredy se odmítl na Florenci legitimovat, zaklekli ho policista i vojáci se samopaly
AKTUALNE.CZ: Česká policie společně s armádou nevybíravým způsobem „zpacifikovala“ mladíka bez občanky
AERONET.CZ: VIDEO: Nemáš v Česku občanku? Sebere tě vojenská hlídka se samopaly

 

Video s komentářem

Zatím fašismus v ČR vítězí. Co ještě si necháme líbit?“ Zní například z Facebooku. V tomto případě si však doporučuji přečíst příslušný zákon z roku 2008. Velice důsledně jsem situaci prostudoval a musím se zde zastat policie, která jednala přesně v rámci meze! Mnozí lidé zde se svými názory těžce přestřelují, což není vůbec dobře.

 

Zdroje zákona

ZAKONYPROLIDI.CZ: Předpis č. 273/2008 Sb. (Zákon o Policii České republiky)
PSP.CZ (poslanecká sněmovna parlamentu Čr): Předpis 273/2008 Sb.

Konkrétně § 63 odstavec (2) písmena d), dále odstavec (3).

 

Znění zákona

§ 63 Prokázání totožnosti

(2) Policista je oprávněn vyzvat k prokázání totožnosti osobu d) od níž je požadováno vysvětlení;
(3) Odmítne-li osoba uvedená v odstavci 2 prokázat svoji totožnost nebo nemůže-li ji prokázat ani po poskytnutí potřebné přiměřené součinnosti a policista nemůže její totožnost zjistit provedením úkonu na místě, je oprávněn osobu předvést k provedení úkonů směřujících ke zjištění její totožnosti. Potřebnou součinnost k prokázání totožnosti policista poskytne způsobem a v rozsahu, který nezmaří účel úkonu.

 

Má argumentace

Z nahrávky nelze určit, zda osoba svoji totožnost odmítla prokázat, či nikoli. Nemáme tedy naprosto žádné důkazy pro tvrzení, že policie s armádou zasáhla neoprávněně! Naopak je z nahrávky patrné, že mladík není zcela při smyslech (může být pod vlivem omamných látek), což nejen z praxe víme, že může být v tomto stavu pro sebe a/nebo své okolí nebezpečný. Dále je v momentě 00:03 vidět, jak se nohou odráží od zdi za účelem činění odporu. Co komu na zásahu připadá neoprávněné a/nebo dokonce přehnané? Skutečně budeme policii s armádou obviňovat z neadekvátního zásahu při každé příležitosti? Opravdu nevíme, z jakého důvodu s policií v současné době chodí po ulicích armáda? Máme vůbec zájem o nějakou ochranu? No tak jednomu policistovi pomohli vojáci, když už na místě také byli, což mi přijde naprosto logické! Nebo měli volat posily? Argument týkající se zbraní je pro mne naprosto nepochopitelný. Nikdo je nepoužil, vojáci zbraně nosí v rukou prakticky nepřetržitě! To nemá s incidentem vůbec co dělat.

Předvedení na služebnu kvůli zjištění totožnosti by jistě zvládla i normální hlídka policie. Proč ale vojenská policie?“ Ptá se například Aeronet.cz. No protože zrovna na místě byl státní policista s vojenskými kolegy. To je celé.

Jedinou otázkou může být, zda je konkrétní znění zákona v pořádku, respektive přiměřené a v souladu s dobrými mravy. Já osobně ve znění § 63 problém nevidím. Pán byl po zjištění totožnosti propuštěn a vůbec nic vážného se nestalo. Nevidím tedy důvod, proč z toho dělat takovou kovbojku. Podobné situace se dějí denně, zde jen někdo vzal telefon a akci natočil. Ovšem třeba se mýlím a půjde o nějaké zločinné spiknutí. Kdo ví…

 

Aktualizace 03.05.2016, 19:00

Facebooková zeď Rudolfa Dvořáka k 19 hodině

Diskuse na Facebookové zdi Rudolfa Dvořáka se trochu rozvinula, žel podle mého mínění nešťastně. Pokračuje se pouze v nekonstruktivní kritice bez návrhu jakéhokoli řešení. Ostatně jako běžně jinde. Škoda, tak třeba příště.

 

Aktualizace 04.05.2016, 12:30

Další zdroje:
AERONET.CZ: Hrozba militarizace policie jako procesního prvku NWO už i v Česku! A lidé tomu dokonce tleskají.
A2LARM: Svědek kontroverzního zadržení na Florenci: Natočil bych to znovu
DUCHDOBY.CZ: Screenshot stránky http://a2larm.cz/2016/05/19979/, kde se svědek vyjádřil.

 
Okomentuji tvrzení svědka, který „lituje pouze tří věcí„.

1. Že jsem se toho kluka nezeptal na jméno. Od začátku by bývalo bylo jasnější, co se vlastně stalo; tedy co zákroku předcházelo a co případně následovalo.

Tohoto lituji také, každopádně i kdyby kluk jméno řekl a pověděl, co se stalo před záběry, nic by to nezměnilo. Jde totiž o účastníka a svědkové s důkazy chybí. Tvrzení proti tvrzení.

2. Že jsem nenatočil stopy krve, které po všem zůstaly na zemi, a nezdokumentoval tím reálnou intenzitu zákroku. Ten může na videu působit dojmem, že vlastně „o nic nešlo“, jak se často opakuje v komentářích a internetových diskusích.

Tohoto lituji také, nicméně i kdyby stopy krve natočeny byly (patrně šlo o kapičky, ne žádné kaluže, jinak by to určitě svědek natočil), nejspíše by to nic nezměnilo.

3. Že jsem podlehl tlaku emočně silně vypjaté situace a nedokázal udržet svůj verbální projev v mezích lidské slušnosti. Třeba mi ale porozumíte víc, když si přečtete, jak jsem celou situaci vnímal svýma očima.

Tohoto litovat netřeba, naopak podle mě verbální projev svědka byl ještě v mezích adekvátní okamžité reakce.

Čeho bych litoval, je spíše lež, které se svědek dopouští ve svém tvrzení.

V jeden okamžik byl mladík přimáčknutý na zdi a v dalším okamžiku už letěl k zemi, podražen vojákem za asistence policisty v černém.

A tady naše zkoumání končí, neboť kde se lže, tudy cesta nevede. Na videu žádné podražení vojákem vidět není, naopak je evidentní kladení odporu mladíkem, jenž se úmyslně odrazil od zdi. Kapitola uzavřena, vše ostatní lze vzhledem k uvedené nepravdě pokládat za čiré spekulace. Zásah PČR a AČR považuji za přiměřený.

Martin Böhm
Sledujte nás

Martin Böhm

Shledáváte naši práci, alespoň do určité míry, za společensky prospěšnou až potřebnou? Pokud ano, zvažte, prosíme, svoji podporu, bez které se žel vzhledem k faktu, že nejsme nikým placeni a ani nemáme nárok na žádné dotace, neobejdeme. Jen pro udržení našich projektů při životě je potřeba alespoň 1.200 CZK měsíčně nehledě na finance potřebné pro naší nejen místní dobrovolně-aktivistickou činnost. Věřte, že i pouhých 100 či 200 korun měsíčně od jednotlivců nám velmi pomůže, neboť na pravidelný příjem se mnohem lépe spoléhá.

Na říjen 2017 jsme vybrali 1.300 CZK, což zahrne náš provoz. Už se ale nevybralo dostatek na garanci Agregace aktualit, Události a komentáře, Kauzy pod okulárem a další potřebné činnosti. Četnost a kvalita naší práce se odvíjí od způsobu a výše Vašeho zájmu, bez Vaší pomoci to skutečně nepůjde. Více informací, proč potřebujeme Vaší pomoc, se dočtete ZDE. Pro více informací o tom, na co a jak přispíváte a kolik je pro tu kterou konkrétní práci potřeba, klikněte SEM. Starší agendy naší práce najdete ZDE, nový úkolník Redmine ZDE.

Použít můžete transparentní bankovní účet: 55555521 / 2010, popřípadě účet běžný: 55555513 / 2010.
Pro platby ze zahraničí použijte IBAN: CZ09 2010 0000 0000 5555 5513, BIC: FIOBCZPP.
Za jakoukoli finanční, ale i případnou aktivní dobrovolnickou činnost, předem srdečně děkujeme.

---

Speciální poděkování:
Velice děkujeme paní T.K. za pravidelné měsíční štědré obdarovávání 1.000 korunami na provoz a 1.000 CZK na splátku mínusu (peněz investovaných z osobních rezerv provozovatele DuchDoby.CZ do vybavení), celkem tedy 2.000 CZK. Velice si této podpory vážíme, zejména díky Vám, paní T.K., jsou naše projekty v provozu.
Martin Böhm
Sledujte nás
Martin Böhm

Martin Böhm

je informatik, futurolog, žurnalista, bloger, manažer, korektor, porotce, kritik a umírněný skeptik. Věnuje se zejména IT, telekomunikačnímu a investičnímu poradenství, sociologii, ekologii, etice a lidskému stravování. Martin je zároveň příznivcem, sympatizantem a propagátorem tzv. Ekonomiky založené na přírodních zákonech / zdrojích, co by udržitelného modelu, provozovatelem projektu DuchDoby.CZ, interForum.cz a řady dalších a externistou rádia Svobodný vysílač CS.

Máte-li k tématu konstruktivní dotaz či poznámku, můžete článek prostřednictvím formuláře níže okomentovat. Po odeslání komentáře bude tento nejprve předložen redakci ke schválení, aby tato nejprve posoudila jeho morální a etickou nezávadnost, což může nějakou dobu trvat. Pro možnost publikace okamžité použijte interForum.cz nebo požádejte redakci o autorizaci.

Možnosti upozorňování:
avatar
7500
wpDiscuz
Proč se DuchDoby.CZ bez Vaší pomoci neobejde? Informace ZDE
Hello. Add your message here.