Agenda za 03.2016 a prosba o pomoc

Značná většina lidí se nás nejen v různých internetových diskusích, kde se do nich cíleně navážíme, správně táže „Co jste udělali, když poučujete ostatní?!” a my na to reagujeme „Tehdy a tehdy jsme udělali to a to, a vy?!”, přičemž tím diskuse povětšinou končí, neboť tito neudělali absolutně nic a ti zbylí argumentují různými demonstracemi výhradně proti něčemu, nikoli už ale za „něco“, jak by správně mělo být, a dále jakože informováním, že je už potřeba to jakési „něco, někdo, nějak a někdy” (u)dělat, ovšem zpravidla definici těchto konkrétních slov už jaksi neznají, anebo znát vůbec nechtějí.

Prostor pro Váš odkaz
Komerční banner 770x100px (pro více informací, jak na DuchDoby.CZ inzerovat, klikněte SEM)

My (ETIQ.CZ, z.s.; Hnutí Zeitgeist a související aktivisté) jsme jiní. Za „něco, někdo, nějak a někdy“ se neschováváme, neboť konkrétní odpovědi máme a těmi jsou, v první řadě, racionální do(sebe)vzdělávání se a následné reakce na různé celospolečenské akce, jakými jsme, nebo můžeme být, dennodenně svědky. Především však poukazujeme na nedostatky a problémy současného socio-ekonomického systému a navrhujeme řešení v podobě tzv. „Ekonomiky založené na přírodních zákonech / zdrojích“, jež vede k vytvoření takového ekonomického modelu, v rámci kterého bude na Zemi nastolena hojnost všeho a pro všechny. Vědomosti, technologie a zdroje na to (jako lidé) máme, už jen musíme překročit náš úzký referenční rámec (odprostit se od zastaralého „krabicového“ myšlení a pustit se do práce, kterou totiž za nás nikdo neudělá). Je třeba uvědomit si, že nikoli politici či masy, ale my, jednotlivci, tvoříme tu změnu, kterou chceme vidět v ostatních. K tomuto nám nepomohou žádní bohové, mimozemšťané či jiné, libovolné, víry, ale výhradně osvědčené vědecké metody, kterými ve stručnosti jsou právě neustálé (sebe)vzdělávání se, ověřování si informací a cesta po faktech. Nicméně o tomto můžeme napsat příště, teď se budeme věnovat oné březnové agendě.
 

Agenda činností

V měsíci březnu jsme, co by ETIQ.CZ, z.s., vydali prostřednictvím projektu DuchDoby.CZ celkem 30 článků, z nichž mnohé jsou sic starší, ale neméně důležité a další aktuální, přičemž dodávání dalších starších a pokračování v uvádění aktuálních bude v závislostech na našich (ale především Vašich) možnostech pokračovat. Nyní jdeme konkretizovat.
 

Vydané články

Restaurace Černý kohout u Prokopského údolí;
Globus, tady svět není v pořádku – jídelna;
Zmrd, jeho charakteristika a jak s nimi pracovat;
Nejnebezpečnější chyby učené ve škole;
Zneužívání Geocachingu ke komerčním účelům;
Kaufland, tady nejsem správně – pulty;
Kaufland, tady nejsem správně – praktiky;
Otázky a odpovědi V. V. Pjakina z 08.02.2016;
Idioti zabíjeli delfína, aby se s ním mohli vyfotit;
Pentagon plánuje nové robotické superzbraně;
Prohlášení V.V. Putina celému světu z 22.02.2016;
Prezentace návrhu nové občanské Ústavy Čr;
ArteFUCKt jako fakt u Kyjského rybníka v Praze;
Otázky a odpovědi V. V. Pjakina z 29.02.2016;
„Dnes je Mezinárodní den žen!“ Tvrdí Facebook;
Imunitní systém je možné kontrolovat vůlí;
Ateista souzený za popírání existence Boha;
David Icke 08.10.2016 v pražské Lucerně;
Baba Vanga – zásadní věštba pro rok 2016 ;
Otázky a odpovědi V. V. Pjakina z 07.03.2016;
Česká pošta své závazky neplní a neplní;
Otázky a odpovědi V. V. Pjakina z 14.03.2016;
Speciální díl s V. V. Pjakinem o struktuře elit;
Toxicita peněz v přímých souvislostech / Z-Day Čr 2015;
O čem je Hnutí Zeitgeist / Z-Day Čr 2015;
Software a spolupráce / Z-Day Čr 2015;
Primář Brančík mylně o radikalizaci na ČT24;
Žijeme v „Matrixu“ zajetí peněz;
TV magazín CNTV z 30.03.2016;
A nakonec článek tento – agenda za 03.2016 a prosba o pomoc.
 

Další práce

  • Zpracovávání „Virtual Z-Day Čr 2016“ – Ing. J. Greguš na téma „Porucha systému hodnot“;
  • zpracovávání „Virtual Z-Day Čr 2016“ – Michala Mauser na téma „Software a spolupráce, část 2“;
  • jednání s Ing. Petrem Ježkem o možné přednášce na téma „Bankovní a úvěrové podvody“;
  • jednání s Paralelní péčí o zdraví o možné přednášce na téma „Prevence civilizačních chorob“;
  • jednání se zástupci Paralelní péče o zdraví o možné přednášce MUDr. Karla Erbena na téma „Biochemické zdraví“ (MUDr. Karel Erben jako „garant“ Paralelní péče o zdraví);
  • zpracovávání obsáhlých videí z konference „Prezentace návrhu nové občanské Ústavy Čr“ [1] [2];
  • v interFóru jedno cílené rozebrání jednoho takového „Co pro změnu děláš ty“, pana L. Malého.;
  • pokračování ve vývoji webu DuchDoby.CZ (změny v rubrikách, písmech, obrázcích, kódu atd.);
  • vysílání v internetovém rádiu Svobodný vysílač CS o možnostech změny systému;
  • a mnoho dalšího, nač nebyl čas si poznamenat a jen nemáme uložené.

 

Začínáme u sebe

Tuto a další práci neděláme pouze pro nás, ale především pro Vás. Upřímně – také bychom alespoň občas rádi seděli na zadku u PC či TV (stejně jako většina z Vás a ano, děláte to, i když budete jistě tvrdit, jak máte mnoho své vlastní práce), jenže… Nikdo nic za nás (ale především Vás) neudělá, takže děláme, co můžeme a ještě pěkně předně za naše „vlastní“ peníze, jejichž skutečný význam teď nebudu opakovat. A to „co“ máme pojmenované, viz ZDE (stejně nejspíše nedočtete ani první odstavec, jak Vás nebude bavit takovou věc číst, natož kapitolu, takže jsme opět u naší práce).

Každopádně takto na vše kašle a/nebo spoléhá na jiné a/nebo (ne)funguje, jak výše píši, „pouze“ drtivá většina z Vás. Jak k tomu docházím? Docela snadno. Pro nastolení celospolečenské změny je potřeba (založeno na vědeckém výzkumu, viz příručka Definice Hnutí Zeitgeist a odkazy na konkrétní zdroje z ní) cca 10 % populace, což s jistotou dává pojmu „většina“, oněch naivních debilů, číslovku 90 %. Přesně takové je totiž procento prakticky naprosto lhostejných lidí žijících si své čistě „vlastní“ povrchní životy. Lidí, jací v podstatě vstanou a jdou si buď do práce, která stejně není společnosti nijak prospěšná a skutečně mají možnosti a mandát toto (z)měnit, popřípadě dělají cokoli jiného, a to pouze v jejich vlastním zájmu, popřípadě v zájmu zejména své vlastní rodiny či nízkého okruhu stejných přátel, jakými jsou oni sami. Přesně takto to ve stručnosti funguje, takoví jsou lidé, takto nás systém učí se chovat.
 

Odskok od tématu

A přeci odskakujeme od tématu agendy k tématu jinému – sociálnímu. Nicméně věřím, že zcela oprávněně. Žel…
 

Efektivita práce

Stále tu je těch max. 10 nějakých procent. Těch, kteří by třeba skutečně rádi pomohli, ale jaksi z nějakého skutečně rozumného a pochopitelného důvodu opravdu nemohou. Bez výmluv. A mezi ty se řadíte nebo můžete řadit Vy, kdož jste dočetli až sem a neříkáte si, co za arogantního a neslušného člověka (mírně řečeno) píše tento článek. To, co píši, pramení z vědeckých a statistických výzkumů, na všechno jsou studie, je to prostě tak a nejde o názor. Zpět k věci.
 

Podpora práce

Vracím se k 10 procentům. Těm, kteří třeba nemohou přiložit fyzicky ruku k dílu, protože prostě… nemohou… Co však může udělat každý, je přinejmenším přispět na provoz takových projektů, jaké sami považují za, minimálně do jisté míry, společensky prospěšné. Já osobně považuji za společensky prospěšné například naše projekty DuchDoby.CZ, interForum.cz a vlastně celý spolek ETIQ.CZ, který jsem založil proto, abych mohl lépe a efektivněji, v současném systému, fungovat a zejména aby se na mě (nás) vztahoval mediální zákon, v rámci kterého máme (nebo bychom měli mít) alespoň o něco málo větší svobodu, jakou zaručuje (nebo by spíše měla zaručovat) Ústava České republiky a Listina základních lidských práv a svobod. Dokonce jsme ze zákona povinni na určité věci, víme-li o nich, upozorňovat. Ze zákona! Pokud totiž víme, že je někde porušován zákon, máme povinnost to nahlásit. Jenže co dělat, když policie, politici, advokáti, soudci a další nejen, že neposlouchají, ale sami jednají nezákonně? Mohu o tom alespoň informovat ostatní a ty motivovat k obdobným činům. Informovat, vzdělávat se (a je) a jinak jednat.
 

Můžete pomoci

K tomu, abychom mohli jednat, však nevyhnutelně potřebujeme Vaší pomoc. Pomoc ve formě přiložení rukou k dílu, anebo alespoň finanční, byť drobnější, za to nejlépe pravidelnou (třeba i jen 100 či 200 korun měsíčně), kterou nám můžete věnovat. Jen na provoz našich webových projektů (weby DuchDoby.CZ, interForum.cz, ETIQ.CZ) je zapotřebí přesně 965,- Kč měsíčně. Nejvíce nás však stojí čas na ty ostatní důležité věci, jako jsou například natáčení přednášek a konferencí, psaní článků, řešení kauz, jednání s obdobně smýšlejícími lidmi, jednání s blbci (to je asi nejnepříjemnější a nejčastější) atp. Naše aktivní náklady (co fyzicky utratíme) sahají do tisíců korun měsíčně a náklady pasivní (co neutratíme, ale mohli bychom vydělat) do desetitisíců měsíčně, což si mnoho lidí vůbec neuvědomuje. Kromě toho nemáme zatím ani dostatek potřebného základního vybavení, jaké musíme pořídit a není levné. Takže se ptáme, uvědomujete si nejen tyto logické skutečnosti a pomůžete nám? Není to zadarmo, svými příspěvky se přímo podílíte na našich aktivitách. Ty se totiž stávají zároveň Vašimi aktivitami. Jsme transparentní, nemáme zač se stydět, zač se schovávat, co tajit. Vše, co děláme, děláme pro nás všechny, tedy, protože Vás je mnohem více, než my sami, pro Vás.
 

Jak a kam přispět

Proto pokud souzníte s našimi akcemi a prací, zvažte, prosíme, započetí přispívání nám na naší činnost. Pomoci můžete nejlépe zadáním trvalého příkazu na bankovní účet číslo 55555513 / 2010 (Fio banka), přičemž jakmile Vám nebude něco vyhovovat, můžete nás kontaktovat, anebo svůj bankovní příkaz kdykoli zrušit – dáte nám výpověď. Představte si, že na měsíc duben jsme nedosáhli ani na těch 965,- Kč, což je více než zoufalé. Pokud se rozhodujete zda pomoci a není Vám cokoli jasné, kontaktujte nás, rádi si s Vámi o našich záměrech a plánech pohovoříme a vše, co píšeme, obhájíme. Za jakoukoli Vaší případnou laskavou pomoc již nyní srdečně děkujeme.
 

Diskuse na interForum.cz

Máte-li k článku cokoli na srdci, můžete využít kategorie ETIQ.CZ, z.s. našeho interFóra, přímý odkaz ZDE.
 

Aktualizace 01.04.2016

Včerejší pořad s námi na internetovém rádiu Svobodný vysílač CS již nyní v archivu ZDE.

Martin Mojmír
Sledujte nás

Martin Mojmír

po absolvování základní školy, středního odborného učiliště hotelového provozu a gymnázia se zaměřením na výpočetní techniku a jazyky studoval dále psychologii, sociologii a jazyk český. Věnuje se v současné době zejména IT, telekomunikačnímu a investičnímu poradenství, futurologii, sociologii, ekologii a lidskému stravování. Martin je zároveň příznivcem, sympatizantem a propagátorem tzv. Zdrojové ekonomiky, co by udržitelného socio-ekonomického modelu, provozovatelem projektů DuchDoby.CZ, ZeitgeistMovement.cz, JinéMédium.CZ, interForum.cz a řady dalších.

Martin Mojmír

Máte-li k tématu konstruktivní dotaz či poznámku, můžete článek prostřednictvím formuláře níže okomentovat. Podotýkáme, že komentáře jsou nejprve předkládány redakci ke schválení, aby tato posoudila jejich relevanci a morální a etickou nezávadnost. Pro možnost publikace okamžité použijte interForum.cz nebo požádejte redakci o autorizaci.

avatar
7500
  Odebírat  
Možnosti upozorňování: